ARRIS tegner fremtiden.


ARRIS Basismodul er grundlaget i ARRIS-systemet. Basismodulet indeholder alle de basale CAD-værktøjer fra tegne- og editeringsfunktioner til laghåndtering, skærmopdeling etc. ARRIS er udviklet af byggefolk udelukkende med henblik på bygningsprojektering. Derfor har man i ARRIS en lang række projekeringsrelaterede funktioner, som gør tegningsproduktion nem og problemfri. I ARRIS tegnes således med „smart walls" - dvs at vægge i ARRIS er vægge og tilknyttes oplysninger om konstruktion, pris og højde. Og når man placerer døre og vinduer i væggene „klippes" væggene automatisk op, så mur- og dørhuller optræder på plantegningen. Der kan indsættes dør- og vinduessymboler i den detaljeringsgrad, man ønsker, - og når man vil se projektet som 3D-model, rejses væggene op. Editeringsfunktionerne i ARRIS er unikke, og som CAD-bruger har man mulighed for at tilpasse systemet sine personlige ønsker. Menuopbygningen er tilpasset effektiv CAD-projektering, og brugeren kan ved hjælp af sine egne menuer lave genveje til endnu mere effektiv anvendelse af den ikonbaserede menustruktur.  

Se bill. i stor str.

Se bill. i stor str.Jenkins-Peer Architects
Med ARRIS har man valgfrihed med hensyn til anvendelse af lag. Således kan brugeren vælge at projektere med udgangspunkt i lagstrukturer, som udstikkes af bygherrer og samarbejdspartnere. - Men vigtigst af alt, der kan anvendes op til 32.000 samtidige lag, hvilket gør det muligt at projektere hele byggeprojekter i samme database. Herved opnåes der sikkerhed for, at tegningsmaterialet altid er opdateret.

Til ARRIS-systemet hører en række applikationer. ARRIS grundpakken består af basismodulet (BD & D) og projekteringsmodulet (AD & D). Grundpakken indeholder desuden DXF-oversætter og Font-editor (skrifttype generator). Med disse moduler har man et meget effektivt CAD-system til projektering og opbygning af 3D-modeller.
PROJEKTERING
Bygningsprojektering kræver særlige redskaber. ARRIS modulet AD&D - (på dansk projekteringsmodulet) - indeholder en række automatiserede rutiner, som gør projekteringen lettere. Projekteringsmodulet indeholder værktøjer til bygningsprojektering.Døre og vinduer indsættes i væggene, som automatisk opretter murhullet.
Applikationen har indbygget „dør- og vinduesgenerator" til hurtig brugerdefinering og -tegning af vinduer og døre i 2D, 3D og opstalt i een arbejdsgang. Der arbejdes med „intelligente" bygningselementer med tilknyttede informationer som f.eks pris og materialer. Mængde- og prisrapportgenerering direkte fra tegningen er derfor en selvfølge. Modulet anvendes til daglig projekteriing og har smarte funktioner til generering af modulnet, vægsignaturer (skraveringer) etc.
Fra plantegningen kan rejses en 3D-model på bggrund af de angivne væghøjder og dør- og vinduesplaceringer.
Sideløbende med projekteringen kan med rapportfaciliteterne få udskrevet mængdefortegnelser over de anvendte bygningsdele i skemaform på printeren eller på skærmen.

Væggene kan tegnes med eller uden vægsignaturer, og mængder i flademål eller løbende meter kan udskrives med eller uden dør- og vindueshuller. Mængdeudtag kan påføres erfaringspriser på delmængder og totalmængder.
PRÆSENTATION
Præsentationsmodulet, Modelling and Rendering (M&R) er ARRIS-modulet til at fremstille fotorealistiske skærmbilleder. Desuden har modulet udvidede værktøjer til opbygning af 3D-modeller og til definering af billedserier (lookpaths). Modulet indeholder desuden hjælpeværktøjer til nemmere opbygning af 3D-modellen, -ligesom mix af farver til redigering er integreret.  Derudover indeholder modulet en toolbox med en lang række 3D symboler som f.eks. biler, træer, personer etc. I modulet kan defineres primære og sekundære lyskilder, og ud fra længde- og breddegrad kan der genereres „skyggediagrammer" og skærmbilleder med slagskygger.
Se bill. i stor str.goldcoast

Se bill. i stor str.A.J. Diamond, Donald Schmitt & Company, Planners and Architects,